Ένα υπέροχο podcast με λεπτομέρειες για το πνεύμα και την πρακτική λειτουργία της Buurtzorg

Ένα περιεκτικό άρθρο σχετικά με το εργοστάσιο FAVI στη Βόρεια Γαλλία